CHALA'S JEWELS

Unıque Jewelery Desıgned & Handmade by Cagla Tanyolac

Working in my home studio, I mainly use silver, gold, semi precious stones and any other material to complement my design and the story behind it ...like pebbles, shells, felt, found objects, glass, nuts, leather, prints....etc.

I like to make unique pieces, sometimes in very small quantities

Evdeki atölyemde çalışıyorum ve tasarımlarımda ağırlıklı olarak gümüş, altın, yarı değerli taşlar ve tasarımımın ve arkasındaki hikayenin gerektirdiği her tür malzemeyi kullanıyorum...Bunlar, deniz kenarından topladığım taşlar, kabuklar, bulunmuş parçalar, cam, tohum, deri, veya baskılar olabilir.

Tek özgün parçalar üzerinde çalışmayı seviyorum ya da çok küçük miktarda çoğaltma yapıyorum.

This collection was designed specially for Beymen, one of the prominent retail brands in Turkey. Several different groups of jewelry, each piece being unique and handmade, complementing 2006 Beymen line of clothes, colours and style were created.

Bu koleksiyon özellikle Beymen için yaratıldı. 2006 yılı Beymen çizgisini, renklerini tamamlayan değişik bir kaç farklı seriyi oluşturan takıların hepsi tek tek elde üretildi.

Nışantaşı Beymen vitrin

Nışantaşı Beymen vitrin

Powered by Squarespace. background Image from art+decor adesignfair oct.2003.