CHALA'S JEWELS

Unıque Jewelery Desıgned & Handmade by Cagla Tanyolac

Working in my home studio, I mainly use silver, gold, semi precious stones and any other material to complement my design and the story behind it ...like pebbles, shells, felt, found objects, glass, nuts, leather, prints....etc.

I like to make unique pieces, sometimes in very small quantities

Evdeki atölyemde çalışıyorum ve tasarımlarımda ağırlıklı olarak gümüş, altın, yarı değerli taşlar ve tasarımımın ve arkasındaki hikayenin gerektirdiği her tür malzemeyi kullanıyorum...Bunlar, deniz kenarından topladığım taşlar, kabuklar, bulunmuş parçalar, cam, tohum, deri, veya baskılar olabilir.

Tek özgün parçalar üzerinde çalışmayı seviyorum ya da çok küçük miktarda çoğaltma yapıyorum.

This small collection was created in commemoration of the "Jalal al Din al-Rumi" year in 2007. The pieces were inspired by the movement of the whirling dervishes, telling secretly about their withdrawal, loosing their identity in something greater then their worldly existence...As abstract as possible, with clean, circular lines and with very minimal thread of stones, each piece represents the light sufis bring to human consciousness. 925 ct.silver, zircon.

Bu küçük koleksiyon 2007 Mevlana yılı anısına yaratıldı. Takılar semazenlerin dönüşünden esinlendi ve gizlice, onların içe dönüşlerini, kendi dünyasal kimliklerini  yüce bir varlığın içinde kaybedişlerini anlatırlar. Mümkün olabildiğince soyut, temiz, dairesel çizgiler ve çok minimal bir sıra taş ile her parça, sufilerin insan bilincine aktardıkları ışığı imgeler. 925 ayar gümüş, zirkon.

Powered by Squarespace. background Image from art+decor adesignfair oct.2003.